Dagelijks spreek ik ondernemers die allen druk bezig zijn de eigen business te laten floreren. Daar waar jaren van ‘crisis’ weer achter ons liggen geven veel ondernemers weer ‘echt gas’. De vraag naar commercieel talent neemt toe. Berichten en vacatures op LinkedIn bevestigen dat beeld voor mij.

Het commerciële vak en zeker de commerciële buitendienst heeft altijd nog zijn charme. Velen maken de overstap naar deze functie, overigens met wisselend succes. Juist dat laatste, het wisselende succes, waarbij ik denk aan zij die zich het vak niet eigen maken, maakt dat het voor veel werkgevers een kostbaar traject is.

Laat ik een vlotte aanname maken en veronderstellen dat het selectie proces goed is geweest en inderdaad de geschikte kandidaat inmiddels de functie vervuld. En dan toch….. na enkele maanden ‘loopt’ het niet. De begeleiding, voor zo ver die er is, wordt onplezieriger, de speelruimte wordt beperkter, cijfers worden leading en oprechte aandacht ontbreekt inmiddels.
Jammer, nog maar enkele maanden onderweg en het eindpunt lijkt al in zicht, weer die vacature ‘commerciële buitendienst.’

Bovenstaande is op te delen in 2 trajecten welke op elkaar aan dienen te sluiten.
– Werving en selectie
– Inwerkprogramma met training en opleiding

Spoer training & advies beschikt over een externe P&O adviseur welke ondernemers helpt met een juiste selectie. Selecteren dat écht verder gaat dan kijken naar de directe werkomgeving met collega’s.

Een goed inwerkprogramma is echt meer dan enkele dagen ‘meelopen’. Het is een programma voor een langere periode waarin ook training en opleiding beschreven staan, aansluitend bij het kennen en kunnen van de medewerker.

Ben jij op zoek naar commercieel talent, wil je vlot schakelen en door met je corebusiness? Laten we dan eerst een kop koffie drinken.

Jan Rouweler
Spoer training & advies